საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ნათია ზედგინიძე - სამინისტროს განათლების საინფორმაციო სისტემა ყველა საჯარო სკოლაში, სისტემაში შემავალ სიპებსა და რესურსცენტრებში, უსაფრთხო ინტერნეტს, პერსონალური მონაცემების დაცვასა და ელექტრონული სერვისებით მომარაგებას უზრუნველყოფს