საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

განათლების სისტემის კომპლექსური რეფორმის პრეზენტაცია