საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

გენერალური დირექტორის ზვიად გაბისონიას შეხვედრა სტუ-ს და სდასუ-ს პროფესორ - მასწავლებლებთან.