საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საპარლამენტო საგამოძიებო კომიის ყველა რეკომენდაცია შესრულებულია