საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საინფორმაციო-ტექნოლოგიებში პედაგოგთა გადამზადება მიმდინარეობს