საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრმა ბიბლიოთეკის ახალი კორპუსი და სასწავლო ლაბორატორიები გახსნა