საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

650 000 მოსწავლე სასკოლო სახელმძღვანელოებს უფასოდ მიიღებს