საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროექტის „გზა ინკლუზიისაკენ“ ფინალური პრეზენტაცია გაიმართა