საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ახალ საკანონმდებლო ცვლილებებზე კონფერენციაზე იმსჯელეს