საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ორი უცხო ენის სწავლება მოსწავლეებისთვის კვლავ სავალდებულო იქნება