საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრმა პატარა გიორგი კურტანიძეს დიდი ხნის ოცნება აუსრულა