საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

2011 წლიდან მოხალისე პედაგოგთა ჩამოსვლა გრძელდება