საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეთა რეგისტრაცია