საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრმა წყნეთის BUCKSWOOD-ის ენის საზაფხულო სკოლა მოინახულა