საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საგამოცდო კომისიის სხდომა გაიმართა