საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სტუდენტთა დასაქმების პროგრამაში კერძო სექტორი ჩაერთვება