საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ბათუმი უნივერსიტეტების პრეზიდენტების ევროპულ ასოციაციას მასპინძლობს