საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მართვის ეროვნული სკოლისთვის ფრანგული ენის მცოდნე უცხოელი კანდიდატების შერჩევა