საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სამინისტრო გაეროს ბავშვთა ფონდთან თანამშრომლობის სტრატეგიაზე მუშაობს