საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ნორვეგიასთან საგრანტო ხელშეკრულება გაფორმდა