საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პოლიტიკური შეხედულებების გამო სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხების შემსწავლელი კომისიის განცხადება