საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მასწავლებლის შრომის ანაზღაურება 26%-59%-ით გაიზარდა