საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საჯარო სკოლების სასკოლო ავტობუსებით უზრუნველყოფა