საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების პროგრამა