საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სკოლებს დაფინანსება გაეზარდა