საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სამინისტროს განცხადება სწავლის დროებით შეწყვეტასთან დაკავშირებით