საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ზოგადი განათლების ხელშეწყობის პროგრამის“ „სასკოლო ბიბლიოთეკების განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში პროექტების მიღება დაიწყო