საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 14 ფაბლაბი ერთდროულად გაიხსნა