საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საქართველოში ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით საბჭო შეიქმნა