საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სწავლების ახალი მოდელი აუტიზმის სპექტრის მქონე მოსწავლეებისთვის