საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრი და მისი მოადგილეები თსუ-ს სტუდენტებს შეხვდნენ