საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

უმაღლესი განათლების მიმართულებით საქართველოსა და აზერბაიჯანის თანამშრომლობა გაღრმავდება