საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მიხეილ ჩხენკელმა საზოგადოებას განათლების სამინისტროს სამოქმედო გეგმა წარუდგინა