საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პედაგოგთა შემცირება არ იგეგმება