საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრმა საერთაშორისო კონფერენციის მუშაობაში მიიღო მონაწილეობა