საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრი ინგლისური ენის წყნეთის საზაფხულო სკოლას ეწვია