საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მეოთხე რეგიონული სამიტი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის