საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

”პროფესიული სწავლების ცენტრში” წარმატებული კურსდამთავრებულები დაჯილდოვდნენ