საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

აკაკი სეფერთელაძემ ბათუმში იტალიური სკოლა მოინახულა