საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მოსწავლეებს ავიაციის შესახებ ლექცია ჩაუტარდათ