საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ნორვეგიის მთავრობა დადებითად აფასებს ინკლუზიური განათლების დანერგვას საქართველოში