საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ახალგაზრდა მეცნიერმა საზღვარგარეთ სტაჟირება წარმატებით გაიარეს