საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

შეხვედრა სკოლებში სპორტის გაკვეთილების შემოღებასთან დაკავშირებით