საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრი ლონდონის ქართულ საკვირაო სკოლას ეწვია