საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სასწავლო ლაბორატორიებით სკოლების აღჭურვის პროცესი გრძელდება