საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

იმერეთის რეგიონში სამთო-საინჟინრო მიმართულების სასწავლებელი ამოქმედდა