საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სამეცნიერო გრანტების კონკურსი გამოცხადდა