საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციისთვის კამპანია დაიწყო