საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ამერიკული აკადემიის კურსდამთავრებულებს დიპოლომები გადაეცათ