საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

"სასკოლო ღონისძიებების სცენარების” მიხედვით სპექტაკლი გაიმართა